அங்கு ஒரு இடத்தில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என் எண்ணங்கள் பற்றி இடங்களில் நான் வேலை, விஷயங்களை நான் வாங்கி, மற்றும் வேறு எதையும் மனதில் வரும் என்று.

எந்த அநாகரீக, ஸ்பேம், அல்லது தாக்குதல்கள் மற்ற மக்கள் மீது எந்த காரணமும் இருக்க வேண்டும் நீக்க.

பயணம் பாதுகாப்பாக, கலிங்கு இது தான் என் கருத்து சில நல்ல வழிகளில் பூர்த்தி செய்ய நல்ல பிலிப்பைன்

எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் கருத்துக்கள் நீங்கள் எந்த பரிந்துரைகளையும் அல்லது நீங்கள் எங்கே சந்தித்து உங்கள் சிறப்பு நபர்.

புரிதலுக்கு நன்றி

About