பிரான்ஸ் மட்டும் ஈபிள் கோபுரம் மற்றும் காதல் தரப்பினரையும், ஆனால் இலவச வீடியோ அரட்டை, உருவாக்கப்பட்டன மற்றும் விரைவில் பெற்றது அதன் பார்வையாளர்கள்.

நீங்கள் பயிற்சி செய்யலாம் உங்கள் பிரஞ்சு, மற்றும் நீங்கள் மொழி தெரியாது, குறைந்தது அறிய ஒரு சில பிரஞ்சு வார்த்தைகள். பிரான்ஸ் மட்டும் ஈபிள் கோபுரம் மற்றும் காதல் தரப்பினரையும், ஆனால் இலவச வீடியோ அரட்டை, உருவாக்கப்பட்டன மற்றும் விரைவில் பெற்றது அதன் பார்வையாளர்கள்.

பின்னர், இணையதளம் மாறவில்லை வடிவமைப்பு, ஆனால் இந்த பாதிக்காது எளிதாக தொடர்பு

அதில்

About