தோற்றம் இணையத்தில் அதன் பயனர்கள் ஆனது ஒரு விளையாட்டு

நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு சாத்தியமான முதலாளி

அரட்டை வீடியோ அரட்டை எளிதாக இருக்கிறது, ஆனால் நீங்கள் விடைகொடுக்க சம எளிதாக. அழுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் தான் திடீரென துண்டித்து உங்கள் உரையாடல். எந்த அவமானம் பின்னர் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும், ஏனெனில் வாய்ப்பு இணைப்புகளை முந்தைய பேச்சாளர் பூஜ்யம் முனைகிறது. என்றால் உங்கள் நண்பர் நீங்கள் வழங்கும் ஒரு சாதகமான தாக்கத்தை, பின்னர் நீங்கள் செய்ய முடியும் பராமரிக்க அவரது தொடர்புகள் மற்றும் அவர்களை இழக்க, சில்லி கடல் பார்வையாளர்கள்

About