விதவை

நீங்கள் துதிக்க முடியும்

வணக்கம், நான் தற்போது தமிழ் நாடு சிரியா. ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் விட்டு ஒரு விதவை, விரும்புகிறேன், மற்றும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் தொடங்க ஒரு புதிய உறவு. கல்வி ஆசிரியர், நான் குழந்தைகள் காதல். முயற்சி ஒருபோதும் இதயம் இழக்க, ஏனெனில் அனைத்து செய்யப்படுகிறது என்று சிறந்த). நான் வாழ என் மகன் மற்றும் பெற்றோர்கள்.

மகன்

இளம் அழகான பெண் ஒரு மனிதன் தேடும் தீவிர உறவுகள், உருவாக்கம், குடும்ப நான் ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்ற சிறுவன் டேனியல்

About