பிரேசிலிய மொழி இல்லை இயல்பு

நாம் அது எங்கள் சமூக பொறுப்பு

அனைத்து ஊழியர்கள் அவற்றை சாப்பிட, உணவு வாங்க, புத்தகங்கள், பொம்மைகள், எல்லாம் நீங்கள் வேண்டும்.

நாம் பேச, அறிவுறுத்த, கவலை

நீங்கள் கூட ஒரு சிறிய வாய்ப்பை இழந்தது. பெற கர்மா) இங்கே நீங்கள் மொழிபெயர்க்க முடியும் (சேர்க்க மறக்க வேண்டாம் உங்கள் மின்னஞ்சல் எனவே நாம் நீங்கள் அனுப்ப முடியும் புகைப்படங்கள்).தாராள இருக்கும், ஏனெனில், எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பொறுப்பு என்ன நடக்கிறது

About